Excel Makro Eğitimi

Excel Makro Eğitimi


Excel (VBA) Makro Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Excel Makro Eğitimini, Excel'i ileri düzeyde kullanarak iş hayatında veri tabanlı, finansal ve mantıksal çözümler üretmek, satış ve stok işlemlerini Excel dosyalarından yönetmeyi, kar-zarar ve maliyet hesaplamalarını yaparak zamanını verimli kullanmak isteyen bir katılımcı kitlesini hedefler.

Eğitmenler Kimlerdir?

Mühendis, yüksek mühendis, finans uzmanı ve teknik öğretmenlerden oluşan sektör deneyimli uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.
 
Eğitim İçeriği
 
 • Makro Nedir?
 • Makro Oluşturma Yöntemleri
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makro Seçeneklerini Düzenlemek
 • Makroları Düzenlemek
 • Makroları Silmek
 • Makrolarda Güvenlik
 • Visual Basic for Application (VBA) Penceresi
 • Araç çubukları ( Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Kavramları
 • Programlama Yapısı
 • Nesne Tabanlı Programlama Nedir?
 • Nesne Kavramı ve Nesnelerin Özellik, Metod ve Olayları
 • Prosedür ve Çeşitleri
 • Değişkenler ve Değişken tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • Döngü Çeşitleri
 • GOTO Deyimi
 • Excel Öğelerini Programlama
 • Excel Nesne Yapısı (Application, Workbook, Sheet, Row, Column, Cell, Range)
 • Hücre, Satır, Sütün Seçmek
 • Seçili Olan Satır, Sütun ve Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Girmek
 • Hücre Özelliklerini Değiştirmek
 • Operatörler
 • Aritmetiksek operatörler (^, *, /, \, +, - , & , Mod) 
 • Karşılaştırma operatörleri (=, ,<> , <, > , <= , >= , LIKE, IS) operatörleri
 • Mantıksal Operatörler (NOT, AND, OR)
 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar
 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak
 • User Form Oluşturmak
 • Form Nesnesinin Olayları
 • Form Kontrolleri
 • Kontrollerin Özellikleri
 • Kontrollerin Olayları
 • VBA Örnek Uygulamaları
 • Makrolarla Grafik Oluşturmak
 • Makro ile Filtreleme ve Sıralama Örneği
 • Makro ile Özet Tablo Oluşturmak
 • Makro ile Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturma
 
Eğitim Sonrası Sertifikalandırma Nasıl Yapılır?

Eğitim sonunda katılımcılara MONETA Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Sertifika Belgesi verilecektir. Eğitmen tarafından verilecek bitirme projesini tamamlayan katılımcılara Başarı Sertifika Belgesi verilecektir.