Muhasebe Eğitimi

Muhasebe Eğitimi


Muhasebe Eğitimine Kimler Katılmalıdır?
 
Muhasebe ve finans departmanında çalışmak isteyenler, kendi işini kurmayı hedefleyenler, serbest olarak muhasebecilik mesleği ile uğraşanlar, muhasebe ile ilgili sertifika almak isteyenler, yeni bir meslek edinmek isteyenler ve muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyenler katılabilir.

Eğitmenler Kimlerdir?

Mali müşavir ve sektör deneyimli uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.

Muhasebe Eğitim İçeriği Nedir?
                            
 • Muhasebenin tanımı                  
 • Ticaretin tanımı          
 • Tacirin tanımı             
 • Muhasebenin işletmelerdeki yeri              
 • Muhasebenin amaçları  
 • Yapılan işlemlerin sonuçları                 
 • İşletmenin kıymet hareketleri
 • İşletme faaliyetleri sonucunda kâr ve zarar durumu
 • İşletmenin borç ve alacakları  
 • Ticari belgelerin tanımı 
 • Ticari belgelerin çeşitleri
 • Ticari belgelerin önemi 
 • Ticari belgelerin faydalar 
 • Ticari belgelerin saklama süreleri             
 • Geleceğe ait planlama ve programlama yapmak
 • Faturanın tarifi           
 • Faturanın çeşitleri      
 • Faturanın kullanma sebepleri    
 • Fatura düzenlemek    
 • İrsaliye           
 • Sevk irsaliyesi                  
 • Taşıma irsaliyesi       
 • Serbest meslek makbuzu
 • Perakende satış fişi    
 • Yazar kasa fişi            
 • Gider pusulası            
 • Biletler        
 • Adisyon fişi
 • Bordronun tanımı       
 • Bordro çeşitleri           
 • Bordroda yer alan bilgiler
 • Bordro çeşitlerini düzenlemek
 • Ücret nasıl hesaplanır?
 • Ücretin unsurları   
 • Ücret hesaplaması
 • Aylık bildirge hazırlama
 • Gelir vergisi beyannamesi
 • Gelir ve gelirin unsurları      
 • Gelir Vergisinin Esasları   
 • Oran         
 • Kullanım amacı       
 • Beyan şekli            
 • Zamanı  
 • Düzenlenmesi       
 • Ödenme şekli ve zamanı
 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • Katma değer vergisi beyannamesi
 • Muhtasar beyanname            
 • Hesap dönemi     
 • Muhasebe metotları           
 • Defterlerin onay zamanları                
 • Defterlerin tutuş nizamları
 • Defterlerin Kayıt Zamanı
 • Defter saklama süreleri
 • Defter çeşitlerini sıralamak
 • Birinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler
 • İkinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler                                                      
 • İşletme defterinde bulunan özellikler       
 • İşletme defterinin gider tarafını işlemek                 
 • İşletme defterinin gelir tarafı    
 • Gelir ve gider arasındaki ilişkiler               
 • İşletme defterinde kâr ve zarar                 
 • İşletme defteri üzerinde vergi olayları      
 • İşletme hesabı özeti  
 • Maliyete etki eden unsurlar       
 • Maliyet düşürücü tedbirler        
 • Ekonomik hareket etme             
 • Malın maliyeti            
 • Malın satış fiyatı        
 • Bar maldan ne kadar kar sağlanacağını hesaplanması
Eğitim Sonrası Sertifikalandırma Nasıl Yapılır?

Eğitim sonunda katılımcılara MONETA Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Sertifika Belgesi verilecektir. Eğitmen tarafından verilecek bitirme projesini tamamlayan katılımcılara Başarı Sertifika Belgesi verilecektir.