OEE | Toplam Ekipman Etkinliği Eğitimi

OEE | Toplam Ekipman Etkinliği Eğitimi


OEE (TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ) Eğitimini Kimler Katılmalıdır?

Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, takım liderleri, uygulayıcılar

Eğitmenler Kimlerdir ?

Alanında en az 5 yıllık teorik ve pratik uygulamaya sahip uzman eğitmenler tarafından  verilmektedir.

Eğitim İçeriği

  • OEE (Overall Equipment Effectiveness) nedir ve ne amaçla kullanılır?
  • Hangi ekipmanlarda OEE hesaplanmalıdır?
  • OEE nasıl yorumlanmalıdır?
  • Planlı ve Plansız duruş kategorileri ve sebepleri
Eğitim Sonrası Sertifikalandırma Nasıl Yapılır ?

Eğitim sonunda katılımcılara MONETA Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Sertifika Belgesi verilecektir. Eğitmen tarafından verilecek bitirme projesini tamamlayan katılımcılara Başarı Sertifika Belgesi verilecektir